Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 2, s. 1-28

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Komentované články

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. David Maule

Autoři komentáře: MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.

2020, roč. 18, č. 2, s. 1-28

ISSN: 1214‑178X