Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 1-31

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jan Mareš , Ph.D.

2019, roč. 17, č. 2, s. 1-31

ISSN: 1214‑178X