Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 3, s. 1-34

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Kazuistiky

MUDr. Mária Čižmárová; MUDr. Petra Bachroňová; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

2018, roč. 16, č. 3, s. 1-34

ISSN: 1214‑178X