Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 1-36

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Názor hosta

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Ivan Zahrádka; MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

2017, roč. 15, č. 2, s. 1-36

ISSN: 1214‑178X