Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 3, s. 1-27

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

2016, roč. 14, č. 3, s. 1-27

ISSN: 1214‑178X