Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 2, s. 1-24

Stáhnout celé číslo v PDF

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Přehledové články

Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.

2016, roč. 14, č. 2, s. 1-24

ISSN: 1214‑178X