Úvodní slovo předsedy redakční rady

Vážení čtenáři,

dostává se k Vám druhé letošní číslo časopisu Postgraduální nefrologie, který vychází od roku 2003. Časopis od počátku až do letošního prvního čísla podporovala firma Roche a byl vydáván v nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, obsah garantovala Česká nefrologická společnost a Česká transplantační společnost, respektive Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP. V roce 2013 časopis přestal vycházet tiskem a byl distribuován výhradně elektronicky. Byly vybudovány webové stránky časopisu a všechny předchozí výtisky byly převedeny do elektronické podoby. Všechny příspěvky tak máte možnost mít kdykoliv k dispozici na svém počítači nebo mobilním zařízení. My zase máme výborný přehled o příspěvcích, které si čtěte nejčastěji, a o tom, jaké oblasti nefrologie Vás zajímají. Víme tak například, že máte zájem o kasuistiky, a těší nás, že je připravují naši mladší kolegové z klinických pracovišť.

Díky dlouhodobé podpoře jsme mohli časopis pro Vás připravovat zpočátku šestkrát, později čtyřikrát ročně. Vše ale jednou končí. Jak jste si asi všimli, změnili jsme tiráž časopisu a také webové stránky, na kterých můžete svůj časopis nalézt. Důvod je ten, že na jaře 2016 časopis ztratil svého jediného sponzora a reálně hrozilo, že po 13 letech budeme muset jeho vydávání ukončit. Z Vaší zpětné vazby víme, že by to byla škoda. Časopis si čte mnoho nefrologů nejenom před atestací a webové stránky časopisu vyhledává mnoho dalších lékařů.

Proto jsem upřímně rád, že Vám můžeme nyní představit další číslo našeho časopisu. Záštitu nad časopisem převzala kromě odborných společností také Česká nadace pro nemoci ledvin, jíž za to patří vřelý dík! Hlavní poděkování ale náleží novým partnerům časopisu, společnostem Amgen, Teva Pharmaceuticals CR a Astellas Pharma ČR. Tyto společnosti jsou si vědomy významu časopisu pro české nefrology a díky nim je nyní zajištěna podpora na celý příští ročník. Webové stránky pro Vás připravuje dr. Petra Nováková a je tak zajištěna jejich kontinuita, i když jsme portál MojeMedicina.cz nyní opustili.

Vážení čtenáři, celou redakční radu Postgraduální nefrologie velmi těší Váš zájem o časopis a věříme, že jej budete i nadále podporovat minimálně tím, že si přečtete, co jsme pro Vás připravili. Redakční radu časopisu také čeká jistá změna a po více než sedmi letech bude mít od roku 2017 nového předsedu. Osobně jsem velmi rád, že jsem se mohl na pozici předsedy redakční rady na přípravách časopisu po dlouhou dobu podílet, vést časopis úskalími přechodu na elektronickou formu i jej recentně resuscitovat k dalšímu životu. Můj velký dík patří všem aktivním členům redakční rady za vzornou a dochvilnou přípravu příspěvků. Novému předsedovi přeji klidnější období časopisu a šťastnou ruku při obnově redakční rady i při realizaci změn obsahu či formy časopisu!

  • Kategorie: Úvodní slovo