Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 3, s. 34-49

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

MUDr. Renáta Chmelková

Autoři komentáře: MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

2015, roč. 13, č. 3, s. 34-49

ISSN: 1214‑178X