Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 2, s. 17-32

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

2015, roč. 13, č. 2, s. 17-32

ISSN: 1214‑178X