Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 4, s. 49-64

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Martin Kačer

Autoři komentáře: MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

2013, roč. 11, č. 4, s. 49-64

ISSN: 1214‑178X