Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 65-80

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Anna Pöpperlová

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

2012, roč. 10, č. 5, s. 65-80

ISSN: 1214‑178X