Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 85-104

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Hobzek; MUDr. Martin Havrda; MUDr. Jana Granátová; MUDr. Evžen Gregora; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Autoři komentáře: MUDr. Martin Havrda

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Jitka Menšíková; MUDr. Martin Havrda; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Autoři komentáře: MUDr. Martin Havrda

2011, roč. 9, č. 6, s. 85-104

ISSN: 1214‑178X