Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 1-36

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Názor hosta

doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.; MUDr. Martin Kment, Ph.D.; MUDr. Hana Šafránková , Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Hana Šafránková , Ph.D.

2023, roč. 21, č. 1, s. 1-36

ISSN: 1214‑178X