Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 4, s. 1-33

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Názor hosta

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.; MUDr. Jan Šperl, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Kazuistiky

2017, roč. 15, č. 4, s. 1-33

ISSN: 1214‑178X