Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 3, s. 1-39

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Názor hosta

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Nikola Mejzlíková; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Veronika Hošková; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.

2017, roč. 15, č. 3, s. 1-39

ISSN: 1214‑178X