Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 33-48

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Vladimír Hanzal

Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

2013, roč. 11, č. 3, s. 33-48

ISSN: 1214‑178X