Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 4, s. 52-66

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2015, roč. 13, č. 4, s. 52-66

ISSN: 1214‑178X