Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 1, s. 1-16

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Kazuistiky

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Vladimír Hanzal; Mgr. Eva Slimáčková

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2011, roč. 9, č. 1, s. 1-16

ISSN: 1214‑178X