Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 1, s. 1-19

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Martin Klečka

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Vladimír Hanzal

2016, roč. 14, č. 1, s. 1-19

ISSN: 1214‑178X