Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 47-64

Stáhnout celé číslo v PDF

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.; MUDr. Marie Studenovská; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

MUDr. Tomáš Roháľ

Autoři komentáře: MUDr. Janka Slatinská, FEBTM

2014, roč. 12, č. 4, s. 47-64

ISSN: 1214‑178X