Vliv pravastatinu na progresi renální insuficience u pacientů s chronickou renální insuficiencí středního stupně a kardiovaskulárním onemocněním

Tonelli M, Moyé L, Sacks FM, et al. Effect of pravastatin on loss of renal function in people with moderate chronic renal insufficiency and cardiovascular disease. J Am Soc Nephrol 2003,14:1605-1613.

Dle některých malých studií by statiny mohly ovlivňovat rychlost progrese chronické renální insuficience.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Hyperlipidémie může přispívat k progresi chronické renální insuficience např. akcelerací aterosklerózy renálních (a intrarenálních) tepen a toxickým působením na mesangiální buňky (Keane, 2000).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.