Uremická myopatie – známá i neznámá komplikace selhání ledvin

Campistol JM. Uremic myopathy. Kidney Int 2002;62:1901-1913.

Časopis Kidney International, jeden z nejprestižnějších světových nefrologických časopisů přináší v rubrice "Nephrology Forum" v každém čísle komentovanou kasuistiku s následným teoretickým a klinickým rozborem.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Při studiu literatury nás někdy překvapí nepoměr mezi"záplavou" publikací věnovaných určitému tématu a "nedostatkem" prací věnovaných tématu jinému. S určitou nadsázkou lze vystopovat, že pokud je metodika sledování časově i finančně nenáročná a pro pacienta neinvazivní, není o informace nouze (příkladem je odpověď parametrů červeného krevního obrazu na rekombinantní erytropoetin či stanovení adekvátnosti dialýzy pomocí indexu Kt/V).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.