V přístupu k hormonální substituční terapii dialyzovaných žen je mnoho nejasností

Problematika hormonální substituční léčby (HRT) při selhání ledvin je v literatuře opomíjena. Ani věk a další okolností samotné menopauzy dialyzovaných žen nejsou přesně známy.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Přes opakované diskuse mnoha odborníků z řad gynekologů, osteologů, kardiologů, endokrinologů a dalších medicínských oblastí o výhodách a nevýhodách HRT je u postmenopauzálních žen, které netrpí závažným přidruženým onemocněním, hormonální substituční terapie velmi rozšířenou praxí.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura