Nízkobílkovinná dieta v predialyzačním období nevede k malnutrici při dialyzačním léčení

Venderely B, Chauveau P, Barthe N, et al. Nutrition in hemodialysis patients previously on a supplemented very low protein diet. Kidney Int 2003;63:1491-1498.

Přímou součástí léčby selhání ledvin jsou dietní opatření. Při poklesu glomerulární filtrace je předepisována dieta s omezením bílkovin, obvykle 0,5-0,8 gramu bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Sledování vlivu nízkobílkovinné diety na vybrané klinické, laboratorní a zobrazovací parametry pacienti se selháním ledvin patří v nefrologii k nejčastěji prezentované a široce diskutované oblasti.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura