Léčba kombinací inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisty angiotenzinu u pacientů s nediabetickými nefropatiemi

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) zpomalují rychlost progrese chronické renální insuficience i u pacientů s nediabetickými onemocněními ledvin (The GISEN Group, 1997), odpověď na léčbu inhibitory ACE má ale výraznou interindividuální variabilitu a značná část pacientů (alespoň v prvních letech léčby) progreduje do terminálního selhání ledvin i navzdory léčbě inhibitory ACE.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Zdravotní a ekonomický význam ovlivnění progrese chronické renální insuficience byl zmíněn v předchozím čísle Postgraduální nefrologie (Trivedi et al, 2002).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.