Chrame reziduální diurézu dialyzovaných pacientů!

Konings CJAM, Kooman JP, Schonck M, Struijk DG, Gladziva U, Hoortnje SJ, van der Wall Bake AW, van der Sande FM, Leunissen KM. Fluid status in CAPD patients is related to peritoneal transport and residual renal function: evidence from a longitudinal study. Nephrol Dial Transplant 2003;18:797-803.

Pracovní skupina Leunissena sledovala vztah mezi hydratací a peritoneálním transportem, reziduální funkcí ledvin a zánětem.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

V začátcích kontinuální ambulantní peritoneální dialýzy se zdálo, že CAPD poskytuje účinnější kontrolu hypertenze a převodnění než hemodialýza.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura