Mírná chronická renální insuficience je spojena se zvýšenou kardiovaskulární mortalitou

Henry RMA, Kostense PJ, Bos G, et al. Mild renal insufficiency is associated with increased cardiovascular mortality. Kidney Int 2002;62:1402-1407.

Terminální selhání ledvin vyžadující náhradu funkce ledvin je spojeno s výrazně zvýšeným kardiovaskulárním rizikem.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Není pochyb o tom, že dialyzovaní pacienti s chronickým selháním ledvin mají dramaticky zvýšené kardiovaskulární riziko.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura