Screening mikroalbuminurie v obecné populaci: nástroj k časnému záchytu osob v riziku vývoje progresivního selhání ledvin?

Mikroalbuminurie zvyšuje u diabetiků výrazně nejen riziko vývoje diabetické nefropatie, ale i kardiovaskulárních komplikací.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Počet nemocných léčených některou z forem náhrady funkce ledvin celosvětově dlouhodobě roste. Mění se však příčiny terminálního selhání ledvin.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura