Editorial

Vážení kolegové, i do druhého čísla Postgraduální nefrologie jsme se snažili zařadit zejména klinicky významné studie, které mohou zásadním způsobem změnit pohled na nefrologii jako obor nebo ovlivnit v současné době doporučované terapeutické postupy.

Zbývající část editorialu naleznete v přiloženém PDF.

  • Kategorie: Komentované články