Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 962 zrušit všechny filtry
2023, roč. 21, č. 1, s. 30-33

Auguste BL, Bargman JM. Peritoneal Dialysis Prescription and Adequacy in Clinical Practice: Core Curriculum 2023. Am J Kidney Disease 2023;81:100–109.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: peritoneální dialýza; preskripce léků; sdílené rozhodování; adekvátnost; hyperhydratace
2023, roč. 21, č. 1, s. 34-36
Autoři: MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.; MUDr. Martin Kment, Ph.D.; MUDr. Hana Šafránková , Ph.D.
Autoři komentáře: MUDr. Hana Šafránková , Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; akutní tubulární nekróza; hyperbilirubinemie; cholestáza; ikterus
2022, roč. 20, č. 4, s. 3-10
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; Ing Petr Moučka; doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; akumulace sodíku ve tkáních; hemodialyzační nestabilita; sodíkový modul; sodík v dialyzačním roztoku; ultrafiltrace; ultrafiltrační rychlost
2022, roč. 20, č. 4, s. 11-14
Autoři: Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.
Klíčová slova: infekce; asymptomatická bakteriurie; infekce močového traktu; seniorský věk
2022, roč. 20, č. 4, s. 15-18
Autoři: MUDr. Jan Dvořák
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; těhotenství; proteinurie; nízká porodní hmotnost; předčasný porod
2022, roč. 20, č. 4, s. 19-20

Kramers BJ, Koorevaar IW, van Gastel MDA, et al. Effect of hydrochlorothiazide and metformin on aquaresis and nephroprotection by a vasopressin V2 receptor antagonist in ADPKD. Clin J Am Soc Nephrol 2022;17:507–517.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: polycystické onemocnění ledvin; metformin; tolvaptan; hydrochlorothiazid; polyurie
2022, roč. 20, č. 4, s. 21-22

Dai L, Massy ZA, Stenvinkel P, et al.; EQUAL study investigators. The association between TMAO, CMPF and clinical outcomes in advanced chronic kidney disease; results from the European QUALity (EQUAL) Study. Am J Clin Nutr 2022 Sep 27:nqac278. doi: 10.1093/ajcn/nqac278. Online ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hemodialyzační léčba; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko; uremická toxicita; trimethylamin N-oxid (TMAO); 3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionate (CMPF)
2022, roč. 20, č. 4, s. 23-25

EMPA‑Kidney Collaborative Group, Herrington WG, Staplin N, Wanner C, et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2022 Nov 4, doi: 10.1056/NEJMoa2204233.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko; empagliflozin; inhibitory SGLT2 
2022, roč. 20, č. 4, s. 26-28

Ponte C, Grayson PC, Robson JC, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for giant cell arteritisAnn Rheum Dis 2022;81:1647–1653. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42325. Epub ahead of print.

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for Takayasu arteritis.
Ann Rheum Dis 2022;81:1654–1660. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42324. Epub ahead of print. PMID: 36349501.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: guideliny; vaskulitida; ANCA asociovaná vaskulitida; klasifikace; vaskulitida renální
2022, roč. 20, č. 4, s. 29-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; inhibitory SGLT2 ; KDIGO; agonisté receptoru pro GLP‑1
2022, roč. 20, č. 4, s. 32-33
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; nefrotoxicita
2022, roč. 20, č. 4, s. 34-36
Autoři: MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Katarína Landová
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; kardiovaskulární onemocnění; kardiomyopatie; mitochodondriální onemocnění; syndrom MELAS
2022, roč. 20, č. 3, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: IgA nefropatie; proteinurie; renální insuficience; budesonid; B buňky; plazmatické buňky
2022, roč. 20, č. 3, s. 7-9
Autoři: Prof. MUDr. Michal Vrablík , Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hypolipidemická léčba; statiny; ezetimib; inhibitory PCSK9; LDL cholesterol
2022, roč. 20, č. 3, s. 10-12

Hummel A, Oniszczuk J, Kervella D, et al. Idiopathic nephrotic syndrome relapse following COVID‑19 vaccination: a series of 25 casesClin Kidney J 2022;15:1574–1582.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; očkování; COVID-19; mRNA vakcína; relaps; FSGS; minimální změny glomerulů