Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 954 zrušit všechny filtry
2022, roč. 20, č. 4, s. 26-28

Ponte C, Grayson PC, Robson JC, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for giant cell arteritisAnn Rheum Dis 2022;81:1647–1653. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42325. Epub ahead of print.

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for Takayasu arteritis.
Ann Rheum Dis 2022;81:1654–1660. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42324. Epub ahead of print. PMID: 36349501.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: guideliny; vaskulitida; ANCA asociovaná vaskulitida; klasifikace; vaskulitida renální
2022, roč. 20, č. 4, s. 29-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; inhibitory SGLT2 ; KDIGO; agonisté receptoru pro GLP‑1
2022, roč. 20, č. 4, s. 32-33
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; nefrotoxicita
2022, roč. 20, č. 4, s. 34-36
Autoři: MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Katarína Landová
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; kardiovaskulární onemocnění; kardiomyopatie; mitochodondriální onemocnění; syndrom MELAS
2022, roč. 20, č. 3, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: IgA nefropatie; proteinurie; renální insuficience; budesonid; B buňky; plazmatické buňky
2022, roč. 20, č. 3, s. 7-9
Autoři: Prof. MUDr. Michal Vrablík , Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hypolipidemická léčba; statiny; ezetimib; inhibitory PCSK9; LDL cholesterol
2022, roč. 20, č. 3, s. 10-12

Hummel A, Oniszczuk J, Kervella D, et al. Idiopathic nephrotic syndrome relapse following COVID‑19 vaccination: a series of 25 casesClin Kidney J 2022;15:1574–1582.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; očkování; COVID-19; mRNA vakcína; relaps; FSGS; minimální změny glomerulů
2022, roč. 20, č. 3, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; fyzická aktivita; kardiovaskulární riziko; progrese chronické renální insuficience; redukce hmotnosti
2022, roč. 20, č. 3, s. 16-17

Senum SR, Ying M, Benson KA, Joli G, Genomics England Research Consortium, the HALT PKD, CRISP, DIPAK, ADPKD Modifier, and TAME PKD studies, Harris PC. Monoallelic IFT140 pathogenic variants are an important cause of the autosomal dominant polycystic kidney‑spectrum phenotypeAm J Hum Genet 2022;109:136–156.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: polycystické onemocnění ledvin; geny PKD; celogenomové sekvenování; gen IFT140; mutace
2022, roč. 20, č. 3, s. 18-20

Andrulli S, Rossini M, Gigliotti G, et al. The risks associated with percutaneous native kidney biopsies: a prospective studyNephrol Dial Transplant 2022 May 19:gfac177. doi: 10.1093/ndt/gfac177. Epub ahead of print.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: klinické studie; biopsie; kostní komplikace; krvácivé komplikace; závažné komplikace
2022, roč. 20, č. 3, s. 21-22
Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; kortikosteroidy; dětský věk; relaps; infekce horních cest dýchacích
2022, roč. 20, č. 3, s. 23-25

Chewcharat A, Thongprayoon C, Vaughan LE, et al. Dietary Risk Factors for Incident and Recurrent Symptomatic Kidney StonesMayo Clin Proc 2022;97:1437–1448.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; dieta; klinická doporučení; močové kameny; prevence
2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Autoři: MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda, MHA; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Olga Snížková; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: biopsie; akutní poškození ledvin; edematózní ledviny; chronická lymfocytární leukemie; infiltrace ledvin lymfocyty
2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: aferéza; extrakorporální fotoferéza; imunoadsorpce; kaskádová filtrace; lipoproteinová aferéza; plazmaferéza
2022, roč. 20, č. 2, s. 10-14
Autoři: MUDr. Mária Magicová; MUDr. Ivan Zahrádka; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: transplantace ledvin; očkování; COVID-19; SARS-CoV-2; antivirotika