Je imunosupresivní léčba idiopatické membranózní nefropatie účinná?

Perna A, Schiepatti A, ZamoraJ, et al. Immunosuppressive treatment for idiopathic membranous nephropathy: a systematic review. Am J Kidney Dis 2004;44:385-401.

Idiopatická membranózní nefropatie je v dospělosti nejčastější příčinou nefrotického syndromu. její vývoj je na začátku obtížně odhadnutelný; na jedné straně se minimálně u 30 % neléčených nemocných v průběhu několika let vyvíjí spontánní remise nefrotického syndromu, na druhé straně minimálně 30-40 % ne­ mocných progreduje do deseti let do terminálního chronického selhání ledvin.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Komentovaná metaanalýza ukazuje, jak obtížné je na základě dostupných dokladů doporučit u pacientů s idiopatickou membranózní nefropatií optimální terapeutický postup.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura