Diagnostika, léčba a prevence peritonitidy při CAPD – stále závažný klinický problém

Troidle L, Gorban.Brennan N, Kliger A, Finkelsterin FO: Continuous peritoneal dialysis-associated peritonitis: a review and current concepts. Semin Dial 2003;16:428-437.

Článek se zamýšlí nad tím, proč je peritonitida stále tak závažným problémem peritoneální dialý­zy.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

V roce 1987 iniciovala skupina odborníkú tzv."ad hoc committee", neboli pracovní skupinu, která měla za cíl určit optimální (doporučené) postupy v diagnostice, léčbě a prevenci peritonitidy.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura