Ischemická nefropatie v současnosti

Textor SC. Ischemic nephropathy: Where are we now? J Am Soc Nephrol 2004;15:1974-1982.

Článek je kritickou analýzou současného stavu znalostí v oblasti stenózy renální arterie (SRA) a ischemické nefropatie (IN). Ačkoli skutečnost, že SRA (či renovaskulární onemocnění v širším slova smyslu) vede ke vzniku arteriální hypertenze či hypertenzi akceleruje, je známa dlouho, teprve v 80. letech minulého století se prokázalo, že aterosklerotické renovaskulární onemocnění se uplatňuje v nezanedbatelném počtu případů coby příčina chronického selhání ledvin.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Málokteré téma v nefrologii je tak kontroverzní, jako aterosklerotické renovaskulární onemocnění, zvláště li kontextu ischemické nefropatie.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura