Lidský rekombinantní erytropoetin omezuje renální ischemickoreperfuzní poškození

Patel NSA, Sharples EJ, Cuzzocrea S, Chatterjee PK, Britti D, Yaqoob MM, Thiemermann C. Pretreatment with EPO reduces the injury and dysfunction cause by ischemia/reperfusion in the mouse kindey in vivo. Kidney Int 2004;66:983-989.

Erytropoetin (EPO) je silný stimulátor proliferace erytroidních progenitorových buněk a jejich vývoje do zralých erytrocytů.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Práce Patela a spolupracovníků recentně publikovaná v Kidney International je významným příspěvkem ke studiu mechanismu a možné léčbě ischemicko-reperefuzního poškození (I/R).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura