Riziko renálního poškození herbálními látkami

Bagnis CI, Deray G, Baumelou A, Le Quintrec M, Vanherweghem JL. Herbs and the kidney. Am J Kidney Dis 2004;44:1-11.

Autoři se v přehledném článku zabývají problematikou možného poškození ledvin působením rostlin a travin.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Myšlenka, jak užít jednoduché, dostupné a obvykle relativně levné přírodní látky pro léčbu rady onemocnění, je velmi stará. Návody pro využití léčivého potenciálu přírodních látek, jako jsou rostliny, byliny, květiny, ovocné plody aj., pro léčbu ledvinných onemocnění, lze například dohledat v literárních zdrojích z 18. století z Francie (Bellinghieri, 2004).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura