Akutní nefrotoxicita tacrolimu a sirolimu u transplantované ledviny

Zavedení kalcineurinových inhibitorů, cyklosporinu A a později tacrolimu, do imunosupresivních schémat vedlo k prodloužení funkce transplantovaných orgánů, avšak jejich užívání je spojeno s rizikem vzniku akutní i chronické nefrotoxicity.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Protože po transplantaci ledviny není de-novo použití sirolimu (= bezprostředně po transplantaci) zatím příliš časté, jsou i klinické zkušenosti s nefrotoxicitou krátce po transplantaci velmi malé.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura