Mikroalbuminurie, na rozdíl od zvýšeného CRP, není rizikovým faktorem aterosklerotického poškození ledvin

Stuveling EM, Hillege HL, Bakker SJL, et al. C-reactive protein and microalbuminuria differ in their associations with various domains of vascular disease. Atherosclerosis 2004;172:107ń114.

Od roku 1997/1998 sledují autoři v rámci studie PREVEND (Prevention of Renal and Vascular End­ stage Disease) jako populační vzorek skupinu 8 592 mužů a žen (nediabetiků) holandského města Groningenu ve věku 18-75 let (Pinto-Sietsma et al., 2000).

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Podle komentované studie jsou jak CRP, tak mikroalbuminurie nezávislými rizikovými faktory aterosklerotického poškození cév; ale zatímco zvýšení CRP je spojeno se srovnatelným rizikem cévního onemocnění srdce, ledvin i periferních končetin, mikroalbuminurie je nezávislým rizikovým faktorem pouze pro ischemickou chorobu srdeční.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.