Kombinovaná transplantace jater a ledviny: chrání jaterní štěp ledvinu před rejekcí?

Fong se spolupracovníky z University of Southern California Center for Liver Disease porovnali výsledky kombinovaných transplantací jater a ledviny (odebraných od stejného dárce) s výsledky kombinovaných transplantací pankreatu a ledviny a izolovaných transplantací ledvin.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Kombinované transplantace jater a ledviny se staly akceptovanou metodou léčby nemocných s metabolickými chorobami, které postihují oba orgány (např. primární oxalóza), nemocných s renálním selháním komplikovaným virovými hepatitidami nebo nemocných s dysfunkcí obou orgánů (polycystické choroby ledvin a jater).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura