Nový přístup k výzkumu v oblasti uremických toxinů – charakteristika a klasifikace dosud známých molekul

Vanholder R, de Smet R, Glorieux G et al: Review on uremic toxins: classification, concentration and interindividual variability. Kidney Int 2003;63:1934-1943.

Práce je další z publikací pracovní skupiny EUTox (viz dále) a tentokrát je jejím cílem poskytnout výčet a biochemickou charakteristiku látek, o nichž je známo, že se při selhání ledvin v organismu retinují. Jde tedy vlastně o jakýsi "slovník" uremických toxinů, první svého druhu .

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Práce je psána velmi přehledně a sledování tabulek umožní velmi dobré pochopení tématu.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura