Dávkování mikroemulze cyklosporinu (ME-CsA) na základě koncentrací stanovených dvě hodiny po jeho podání (C2) u stabilních nemocných po transplantaci ledviny

Einecke G, Mai I, Fritsche L, Slowinski T, Waiser J, Neimayer H-H, Budde K. The value of C2 monitoring in stable renal allograft recipients on maintenance immunosupression. Nephrol Dial Transplant 2004;19: 215-222.

V současnosti není pochyb o tom, že pro zlepšení dlouhodobých výsledků transplantací ledvin je klíčová správně vedená imunosuprese kalcineurinovými inhibitory (CNI).

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Optimální využití imunosupresivních vlastností cyklosporinu A je značně limitováno jeho značně úzkým terapeutickým "oknem"; proto se jeho dávkování řídí koncentracemi v plné krvi.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura