Je rozdíl mezi „high-flux“ a „low-flux“ dialýzou klinicky významný? Analýza výsledků HEMO studie

Cheung AK, Levin NW, Greene T, et al. Effects of high-flux hemodialysis on clinical outcomes: results of the HEMO study. J Am Soc Nephrol 2003;14:3251-3263.

Studie HEMO je považována za jednu z nejvýznamnějších v oblasti rozhodování o hemodialyzační strategii.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Morbidita a mortalita dialyzovaných pacientů zůstává vysoká, a proto se neustále hledají důvody a zejména postupy, které by přežívání a klinický stav těchto pacientů zlepšily.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura