Problematika hemodialýzy v pokročilém stáří: co o ní víme?

Joly D, Anglicheau D, Alberti C, et al. Octogenarians reaching endtage renal disease: Cohort study of decision-making and clinical outcomes. J Am Soc Nephrol 2003;14:1012-1021.

Studie francouzských autorů je jedna z mála, které se zabývají konkrétní situací náhrady funkce ledvin v pokročilém stáří.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Vývoj demografických dat o populaci má v nefrologii mimořádně velký význam a ukazuje, že role lékaře zdaleka není jen medicínsky odborná, ale že vystavuje lékaře situacím, kdy o životě pacienta může a musí rozhodovat podle podstatně hůře definovaných kritérií.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura