Zpomalení progrese chronické renální insuficience: přínos z hlediska pacienta i ekonomiky

Trivedi H, Pang MMH, Campbell A, et al. Slowing the progression of chronic renal failure: economic benefits and patientís perspectives. Am J Kidney Dis 2002;39: 721-729.

Náklady na léčbu terminálního selhání ledvin celosvětově neustále rostou.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Práce Trivediho a spol. se zabývá dvěma velmi důležitým problémy: 1) vlivem zpomalení progrese chronické renální insuficience na snížení enormních nákladů na léčbu terminálního selhání ledvin a 2) ochotou pacienti akceptovat opatření, která by mohla ke zpomalení progrese chronické renální insuficience vést.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.