Analýza preskripce léků u dialyzovaných pacientů

Tozawa M, Iseki K, Iseki Ch, Oshiro S, Higashiuesato Y, Yamazato M, Tomiyama N, Tana T, Takishita S. Analysis of drug prescription in chronic haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1819-1824.

Práce japonských autorů si klade za úkol odpovědět na tři otázky: jaká je vlastně preskripce léků u dialyzovaných pacientů, zda existuje souvislost mezi počtem předepsaných léků a mortalitou a které faktory ovlivňují počet předepsaných léků dialyzovaným pacientům.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Náhrada funkce ledvin dialýzou postihuje pouze vylučovací funkci ledvin, a to jen částečně a intermitentně. Endokrinní funkce ledvin nahrazena není vůbec.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura