Prospektivní kontrolovaná studie léčby progresivní IgA nefropatie prednisonem a cytostatiky

Ballardie FW, Roberts IS. Controlled prospective trial of prednisolone and cytotoxics in progressive IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol 2002;13: 142-148.

Autoři randomizovali v jednom centru 38 pacientů s biopticky prokázanou IgA nefropatií k dlouhodobé léčbě kortikosteroidy a cyklofosfamidem a azathioprinem nebo k pouhému sledování.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

IgA nefropatie je ve vyspělých zemích nejčastější glomerulopatií. Krátkodobá renální prognóza neselektovaných pacientů s IgA nefropatií je relativně dobrá, ale do 20 let vyvine terminální selhání ledvin v průměru 30 % pacientů a zhruba u poloviny pacíentů klesne glomerulární filtrace o více než 50 %.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura