Vysazení cyklosporinu u stabilizovaných nemocných po transplantaci ledviny léčených imunosupresivní trojkombinací s mykofenolát mofetilem

Abramowicz D, Manas D, Lao M, Vanrenterghem Y, del Catillo D, Wijngaard P, Fung S. Cyclosporine withdrawal from a mycophenolate mofetil-containing immunosuppressive regiment in stable kidney transplant recipients: a randomised, controlled study. Transplantation 2002;74:1725-1734.

Mnoho autorů se domnívá, že dlouhodobá udržovací imunosuprese cyklosporinem A (CsA) je spojena se zvýšeným rizikem chronické nefropatie štěpu i s jeho četnými nežádoucími účinky.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Hlavním cílem studie bylo zjistit, jestli u stabilizovaných nemocných po transplantaci ledviny, kteří jsou léčeni trojkombinací cyklosporin A, mykofenolát mofetil a steroidy, bude mít vysazení kalcineurinového inhibitoru příznivý vliv na funkci štěpu.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura

  1. MacPhee IAM: Long-term outcome of a prospective randomised trial of conversion from cyclosporine to azathioprine treatment one year after renal transplantation. Transplantation 1998;66:1186.
  2. Schrama YC, et al. Conversion to mycophenolate mofetil in conjunction with stepwise withdrawal of cyclosporine in stable renal transplant recipinets. Transplantation 2000;69:376.
  3. Houde I, et al. Mycophenolate mofetil, an alternative to cyclosporine A for long-term immunosupression in kidney transplantation? Transplantation 2000;70:1251.
  4. Dudley CR, for the MMF "Creeping Creatinine Study Group" MMF substitution for CsA is an effective and safe treatment of chronic allograft dysfunction: results of a multi-center randomised controlled study ATC Washington, May 2002, Abstr.#41).
  5. Oberbauer R, et al. Long-term improvement in renal function is shown in patients treated with sirolimus (Rapamune®) and cyclosporine withdrawal: 2-year results of Rapamune Maintenance Reginem Trial. XIX. ITC Miami, August 2002, Abstr.#254.