Včasné zahájení dialyzačního programu neprodlužuje život pacientů se selháním ledvin

Traynor JP, Simpson K, Ceddes CG, Deighan ChJ, Fox J. Early initiation of dialysis fails to prolong survival in patients with end-stage renal failure. J Am Soc Nephrol 2002;13:2125ń2132.

Východiskem pro koncipování studie Traynora a spolupracovníků jsou zprávy o příznivém prognostickém významu "včasného" zařazení pacientů s chronickým selháním ledvin do dialyzačního programu.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Odpověď na otázku, kdy zahájit dialyzační léčení, je stále široce diskutována.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura