Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 945 zrušit všechny filtry
2022, roč. 20, č. 4, s. 3-10
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; Ing Petr Moučka; doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; akumulace sodíku ve tkáních; hemodialyzační nestabilita; sodíkový modul; sodík v dialyzačním roztoku; ultrafiltrace; ultrafiltrační rychlost
2022, roč. 20, č. 4, s. 11-14
Autoři: Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.
Klíčová slova: infekce; asymptomatická bakteriurie; infekce močového traktu; seniorský věk
2022, roč. 20, č. 4, s. 15-18
Autoři: MUDr. Jan Dvořák
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; těhotenství; proteinurie; nízká porodní hmotnost; předčasný porod
2022, roč. 20, č. 4, s. 19-20

Kramers BJ, Koorevaar IW, van Gastel MDA, et al. Effect of hydrochlorothiazide and metformin on aquaresis and nephroprotection by a vasopressin V2 receptor antagonist in ADPKD. Clin J Am Soc Nephrol 2022;17:507–517.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: polycystické onemocnění ledvin; metformin; tolvaptan; hydrochlorothiazid; polyurie
2022, roč. 20, č. 4, s. 21-22

Dai L, Massy ZA, Stenvinkel P, et al.; EQUAL study investigators. The association between TMAO, CMPF and clinical outcomes in advanced chronic kidney disease; results from the European QUALity (EQUAL) Study. Am J Clin Nutr 2022 Sep 27:nqac278. doi: 10.1093/ajcn/nqac278. Online ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hemodialyzační léčba; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko; uremická toxicita; trimethylamin N-oxid (TMAO); 3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionate (CMPF)
2022, roč. 20, č. 4, s. 23-25

EMPA‑Kidney Collaborative Group, Herrington WG, Staplin N, Wanner C, et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2022 Nov 4, doi: 10.1056/NEJMoa2204233.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko; empagliflozin; inhibitory SGLT2 
2022, roč. 20, č. 4, s. 26-28

Ponte C, Grayson PC, Robson JC, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for giant cell arteritisAnn Rheum Dis 2022;81:1647–1653. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42325. Epub ahead of print.

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for Takayasu arteritis.
Ann Rheum Dis 2022;81:1654–1660. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42324. Epub ahead of print. PMID: 36349501.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: guideliny; vaskulitida; ANCA asociovaná vaskulitida; klasifikace; vaskulitida renální
2022, roč. 20, č. 4, s. 29-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; inhibitory SGLT2 ; KDIGO; agonisté receptoru pro GLP‑1
2022, roč. 20, č. 4, s. 32-33
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; nefrotoxicita
2022, roč. 20, č. 4, s. 34-36
Autoři: MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Katarína Landová
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; kardiovaskulární onemocnění; kardiomyopatie; mitochodondriální onemocnění; syndrom MELAS
2022, roč. 20, č. 3, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: IgA nefropatie; proteinurie; renální insuficience; budesonid; B buňky; plazmatické buňky
2022, roč. 20, č. 3, s. 7-9
Autoři: Prof. MUDr. Michal Vrablík , Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hypolipidemická léčba; statiny; ezetimib; inhibitory PCSK9; LDL cholesterol
2022, roč. 20, č. 3, s. 10-12

Hummel A, Oniszczuk J, Kervella D, et al. Idiopathic nephrotic syndrome relapse following COVID‑19 vaccination: a series of 25 casesClin Kidney J 2022;15:1574–1582.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; očkování; COVID-19; mRNA vakcína; relaps; FSGS; minimální změny glomerulů
2022, roč. 20, č. 3, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; fyzická aktivita; kardiovaskulární riziko; progrese chronické renální insuficience; redukce hmotnosti
2022, roč. 20, č. 3, s. 16-17

Senum SR, Ying M, Benson KA, Joli G, Genomics England Research Consortium, the HALT PKD, CRISP, DIPAK, ADPKD Modifier, and TAME PKD studies, Harris PC. Monoallelic IFT140 pathogenic variants are an important cause of the autosomal dominant polycystic kidney‑spectrum phenotypeAm J Hum Genet 2022;109:136–156.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: polycystické onemocnění ledvin; geny PKD; celogenomové sekvenování; gen IFT140; mutace