Zpomaluje progresi renální insuficience snížení sérových lipidů jakýmkoli hypolipidemikem, nebo jde o specifický účinek statinů?

Léčba hypertenze s dosažením cílových hodnot krevního tlaku pod 130/85 mm Hg a použitím inhibitorů ACE a blokátorů receptorů AT1 pro angiotensin II u pacientů s chronickou renální insuficiencí progresivní ztrátu glomerulární filtrace významně zpomalilo, ale nezastavilo.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Zvýšené sérové koncentrace triglyceridů, snížená koncentrace HDL cholesterolu a na triglyceridy bobaté lipoproteinové částice obsabující apoprotein B jsou spojeny se zvýšenýrn rizikem progrese chronické renální insuficience (Samuelsson et al., 1998).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura