Akutní selhání ledvin po transplantacích jater, srdce a plic

Wyatt CM, Arons RR. The burden of acute renal failure in nonrenal solid organ transplantation. Transplantation 2004;78,1351ń1355.

Akutní renální selhání představuje prognosticky závažný rizikový faktor morbidity a mortality nemocných hospitalizovaných na interních a chirurgických odděleních. Riziko akutního selhání ledvin je výrazně zvýšeno u nemocných po transplantaci jater, srdce i plic.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Akutní selhání ledvin po transplantaci parenchymatózních orgánů představuje významnou komplikací zvyšující riziko úmrtí těchto nemocných a je spojeno s enormními ekonomickými náklady (Reddy, 2002).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura